Κύριε Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε

Η Πόλις χιονίζει. Ο αυλόγυρος του Αη Δημήτρη της περιφέρειας των Ταταούλων  στο χιόνι, λίγες πατημασιές έχουν αφήσει τα ίχνη τους από νωρίς το πρωί στον κήπο. Στον νάρθηκα ανάβουν λίγα κεριά, ακούγονται ήδη οι ψαλμωδίες. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία, φωταγωγημένη, λάμπει. Οι εικόνες μιλούν. Μία μόνο κυρία κάθεται στη τρίτη σειρά των στασιδιών, κανένας άλλος.  Ίμβρια, δεμένη τον χειμώνα με εδώ. Ο κρύος ήλιος μπαίνει από το παράθυρο του Ιερού και χρυσίζει το αριστερό μανουάλι . Όσο ακούγονται οι φωνές των εξαιρετικών ψαλτών, τόσο αγάλλεται η ψυχή. Πλησιάζει προς το τέλος ο όρθρος, ετοιμάζεται ο Δεσπότης, θα λειτουργήσει.
 
Αυτή η κατάνυξη μιάς απλής κυριακάτικης λειτουργίας της Πόλης, σε μια από τις πιο παλιές εκκλησίες μας. Ο ναός είναι εκεί από το 1726. Αυτή η κατάνυξη που κρατάει αιώνες και που αντιστέκεται με σθένος στην σύγχρονη ροή των πραγμάτων.
 
Αυτή η κατάνυξη της Ορθοδοξίας ενώνει σήμερα τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τους άλλους πατριάρχες των αδελφών ορθοδόξων εκκλησιών και τους προέδρους των αυτοκεφάλων ορθοδόξων εκκλησιών στο Σαμπεζύ της Γενεύης. Κύριε Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε, και επίσκεψαι την άμπελον ταύτην... δέεται ο Δεσπότης και νοιώθει κανείς να γίνεται στο εκκλησίαμα που έχει ήδη πληθύνει. Πόσο μάλλον όταν δέεται περίπου την ίδια ώρα στο Σαμπεζύ ο Πατριάρχης εν μέσω όλων των προκαθημένων στο ναό του Αποστόλου Παύλου των Εθνών, πατριαρχικό σταυροπήγιο από το 1975. Και  δέονται στη συνέχεια όλοι συνεχίζοντας με τον Αλεξανδρείας και τους υπολοίπους ανάλογα με τα πρεσβεία τους... και  κατάρτισαι αυτήν, ην εφύτευσεν η δεξιά σου.
 
Στο κήρυγμα του ο Σεβασμιώτατος άγιος Σασίμων ερμηνεύει τον Λουκά, στο θαύμα του Ιησού προς τον τυφλό της Ιεριχούς, που ανέβλεψε λόγω της πίστης του. Και την συνδέει με την γιατριά των δέκα λεπρών, από την περικοπή της περασμένης Κυριακής, τονίζοντας την βαθειά σημασία της μεγάλης πίστης και συνδέοντας την με τη Σύναξη των Προκαθημένων. Με αναφορά στις προσπάθειες από το 1961, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα για την επίτευξη της επόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας.  Με ευχή να βοηθήσει αυτή η δυνατή πίστη στο Θεό να βρεθούν οι διέξοδοι στα θέματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι και εκκλησίες.
 
Η Σύναξη θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, έχοντας όλο τον κόσμο στραμμένο προς τα εκεί, με πόθο για ανακουφιστικά αποτελέσματα. Έτσι όπως τα εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στη χθεσινή βαρυσήμαντη εισηγητική ομιλία του. «...εἰς ἡμᾶς ἀνέθηκεν ἡ Θεία Πρόνοια τὸ μέγα χρέος καὶ προνόμιον ὅπως δώσωμεν σάρκα καὶ ὀστᾶ εἰς τὸ ὅραμα τῶν μακαριστῶν προκατόχων ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι πρὸ πεντήκοντα καὶ πλέον ἐτῶν συνέλαβον τὴν ἰδέαν τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου ταύτης.» Για να καταλήξει με δέος και αγάπη, αφού ανέλυσε λεπτομερώς τα προκύψαντα επί της θεματολογίας θέματα και επεκτάθηκε στα συναφή επί των υπολοίπων θεμάτων κωλύματα : «Ὄπισθεν τῶν προτάσεων ἡμῶν ὑπάρχει ἡ βεβαιότης ὅτι ἅπαντες μετὰ τοῦ αὐτοῦ ζήλου ἐπιποθοῦμεν τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν ἄνευ, ἐπαναλαμβάνομεν, περαιτέρω χρονοτριβῆς, δοθέντος ὅτι «ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστί»  (Α’ Κορ. ζ’, 29), καθότι πεντήκοντα καὶ πλέον ἔτη καθυστερήσεως καὶ ἀναβολῆς ἔχουν ἐκθέσει σοβαρῶς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν εἰς τὰ ὄμματα ἐχθρῶν καὶ φίλων, ἵνα μὴ εἴπωμεν καὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἱστορίας. Χωρήσωμεν, λοιπόν, ταχὺ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἡμῖν ἔργον «ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ιβ’, 2), Ὅστις, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Αὐτοῦ Μητρὸς καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, «οὐκ ἀφήσει ἡμᾶς ὀρφανούς» (πρβλ. Ἰωάν. ιδ’, 18), ἀλλὰ διὰ τοῦ Παρακλήτου θὰ ἑνώσῃ ἡμᾶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν Συνόδῳ, ὡς ἑνώνει ἤδη ἡμᾶς ἐν τῷ Σώματι καὶ τῷ Αἵματι Αὐτοῦ. «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. ιη’, 27).»
 
Ρέα  Ξενιάδου Πουρνάρα

Πόλις, 24 Ιανουαρίου 2016

Η κυρία Ρέα Πουρνάρα είναι οικονομολόγος, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Πόλη. Ζει τα τελευταία χρόνια στη Γενεύη, όπου ασχολείται κυρίως με τον εθελοντισμό σε φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς τομείς.

http://pammakaristos.com/frontend/article.php?aid=292&cid=91

Σχόλια