ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ή ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Θὰ ἀπαντήσω ὃπως μπορῶ, διότι τὸ θὲμα εἶναι, πλέον, περίπλοκο. Ξεκινοῦμε ἀπό τὴν παρατήρηση ὃτι ὁ τύπος "καλλίτερος/καλύτερος" εἶναι συγκριτικός βαθμός τοῦ ἐπιθέτου "καλός". Τὸ ἐπίθετο "καλός" ἀνήκει σὲ αὐτὰ πού σχηματίζουν ἀνώμαλα παραθετικά: Θετικός: καλός Συγκριτικός: καλλίων Υπερθετικός: κάλλιστος Ὃπως παρατηρεῖς ἀνωτὲρω, τὸ θέμα τῆς λέξεως εἶναι καλλ-, μέ δυό λάμδα. Τὸ νεοελληνικό "καλλίτερος", λοιπόν, ἑδράζεται ἐκεῖ. Τώρα, ὃπως καταλαβαίνεις ὑπάρχουν σύγχρονες ἀπόψεις (http://www.ftou.gr/articles/show.asp?category=tsekourata&id=39) πού θά ὑποστηρίξουν τό "καλύτερος", ποὺ διδάσκεται πλέον καί στά σχολικά βιβλία.Ἐδῶ πλέον εἷναι θέμα θέσεως. Ἀν ὑποστηρίζεις τήν ἱστορική ὀρθογραφία, τότε τό "καλλίτερος" εἶναι έγγύτερα σέ αὐτή ἀπό ὃτι τό "καλύτερος". ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: [ΕΡΓΟ: ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ] ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΜΑΘ.: ΣΩΖΕΤΑΙ ΤΟ "ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΙ" Διήγησις τοῦ Ἀλεξάνδρου: "ΚΑΛΥΤΕΡΟ" Historia Alexandri Magni, Recensio F (cod. Flor. Laurentianus Ashburn 1444) (1386: 012) “Ps.–Kallisthenes. Zwei mittelgriechische Prosa–Fassungen des Alexanderromans, 2 vols.”, Ed. Lolos, A., Konstantinopulos, V.L. Meisenheim am Glan: Hain, 1983; Beiträge zur klassischen Philologie 141 & 150. Chapter 21, section 2, line 5: "ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ" ΕΠΙΓΡΑΦΗ Peloponnesos, Olympia V [IvO] document 7, 4: "ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ" Παναγιώτης Φούκας

Σχόλια