ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε (Γαλ. 6, 2)

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κέντρον Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών-Οικουμενικόν Πρόγραμμα Προσφύγων» ιδρύθηκε το 2012. Έργο της έκτοτε η συνέχιση της μεγάλης παραδόσεως της φιλάνθρωπης διακονίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνοδεύει ολόκληρη την ιστορική πορεία της, ως έμπρακτη βοήθεια προς τους ενδεείς, ως αλληλεγγύη προς τους «κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους», ως «ἐλεημοσύνη», η οποία δεν ασκείται «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς» (Ματθ. 6,1).
Συγκεκριμένα για το έτος 2017, στα πλαίσια του προγράμματος «Bringing Families together 2017» της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων παρέχει νομική στήριξη στους εν Ελλάδι πρόσφυγες που επιθυμούν να επανενωθούν με μέλη της οικογενείας τους, τα οποία βρίσκονται σε χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, έχοντας διεκπεραιώσει ήδη πάνω από 1.500 υποθέσεις. Το προσωπικό του φορέως αποτελείται από έμπειρους δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών, η υψηλή επιστημονική κατάρτιση και το εκκλησιαστικό ήθος των οποίων θέτει πάντοτε το ανθρώπινο πρόσωπο υπεράνω των δομών, των θεσμών και των σύγχρονων οικονομικών δογμάτων, εφ’ όσον κινητήριος δύναμις της λειτουργίας του φορέως είναι η γνήσια αγάπη, η οποία «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς» (Α’ Κορ. 13,5).
Όσοι οφφικίαλοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας επιθυμούν να γνωρίσουν το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και να συνεισφέρουν στο θεάρεστο έργο του, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 2107295926 και με μήνυμα στο ecrpath@gmail.com
 

Σχόλια