Μεταπτυχιακές Σπουδές Ορθοδόξου Θεολογίας στην Κύπρο


Πληροφορούμε τους εξ Ελλάδος αποφοίτους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ότι λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών από το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIVERSITY OF NICOSIA), στην Κύπρο.
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει έδρα του τη Λευκωσία (Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, Τ.Κ. 24005, 1700 Λευκωσία, Κύπρος) και είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο με 10 χιλιάδες φοιτητές, από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού. Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εκτός από το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού, λειτουργούν και άλλες 28 Σχολές.
Σε ό,τι αφορά στο Πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών, των μη Κυπρίων σπουδαστών, πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους τα εξής:
Τα μαθήματα διεξάγονται συνολικά σε τρία εξαήμερα, τρείς φορές τον χρόνο, για όλους τους υποψηφίους σπουδαστές, στα πλαίσια του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου. Στο τρίτο Εξάμηνο οι σπουδαστές μελετούν και εκπονούν, με τη βοήθεια του επιβλέποντα Καθηγητή, την Μεταπτυχιακή τους Εργασία.
Το κόστος σπουδών μέχρι και την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας ανέρχεται στις 4.500 και καλύπτει τα έξοδα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο (3.700), τη διαμονή (Ξενοδοχείο με πρόγευμα) και τη διακίνηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς την Λευκωσία και τανάπαλιν (800). Το ως άνω ποσό μπορεί να καταβάλλεται σε τρείς δόσεις (Σεπτέμβριο, Φεβρουάριο και Μάιο).
Το Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και κατ’ επέκταση από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαμβάνει: Βιβλικές Σπουδές, Εκκλησιαστική Ιστορία, Παιδαγωγική, Φιλοσοφία της Παιδείας, Χριστιανική Παιδαγωγική και Πολυμέσα, Πατρολογία και Αγιολογία, Θρησκειολογία και Διαθρησκειακοί Διάλογοι, Ποιμαντική, Χριστιανική Ηθική, Κονωνιολογία, Ιεραποστολική, Οικολογία και Βιοηθική, Δογματική, Διορθόδοξοι και Διαχριστιανικοί Διάλογοι, Χριστιανική Λατρεία, Υμνολογία και Τέχνη, Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο.
Το Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας τελεί υπό την υψηλή επιστασία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής οι φοιτητές έχουν πρόσβαση και στην εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη και τα άλλα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Τα μαθήματα διδάσκονται στα ελληνικά από διακεκριμένους Καθηγητές των Θεολογικών και άλλων Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Διδάσκοντες ή και επιβλέποντες Καθηγητές:
 • Οικονόμου Χρήστος, Καθηγητής Καινής Διαθήκης, ΑΠΘ
 • Ολυμπίου Νίκος, Καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης, ΕΚΠΑ
 • Καραθανάσης Αθανάσιος, Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ΑΠΘ
 • Δεληκωσταντής Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φιλοσοφίας της Θρησκείας,ΕΚΠΑ
 • Πουγιούτας Φίλιππος, Καθηγητής Πληροφορικής, Πρύτανης UNIC
 • Ορφανίδης Νίκος, τ. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
 • Νικολαΐδης Νίκος, Καθηγητής Πατρολογίας, ΕΚΠΑ
 • Τζιράκης Νίκος, Καθηγητής Δογματικής, ΕΚΠΑ
 • Μαντζαρίδης Γεώργιος, Καθηγητής Ηθικής και Κοινωνιολογίας, ΑΠΘ
 • Κεσελόπουλος Ανέστης, Καθηγητής Χριστιανικής Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής, ΑΠΘ
 • Γιούλτσης Βασίλειος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, ΑΠΘ
 • Φελλάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Αντιπρύτανης UNIC
 • Τηλλυρίδης Μακάριος, Μητροπολίτης Ναϊρόμπι, Δρ Θεολογίας
 • Βουρλής Αθανάσιος, Καθηγητής Υμνολογίας, ΕΚΠΑ
 • Γκιολές Νικόλαος, Καθηγητής Βυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
 • Αιμιλιανίδης Αχιλλέας, Πρόεδρος Νομικής Σχολής UNIC.
Προσκαλούνται, επίσης, για διαλέξεις και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές.

Σε ό,τι αφορά το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, όπως και το Μεταπτυχιακό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο:
Email: mkpress@yahoo.gr
Τηλ. Γραμματείας, Λουκάς Παναγιώτου: 00357 99639965

Σχόλια