Ένα καλό βιβλίο...

Όταν διαβάζω ένα καλό βιβλίο, εύχομαι η ζωή μου να διαρκούσε 3000 χρόνια. 

Ralph Waldo Emerson

Σχόλια