Κάθε αναγνώστης...

Στην πραγματικότητα, κάθε αναγνώστης είναι, καθώς διαβάζει, αναγνώστης του ίδιου του του εαυτού. 

Marcel Proust 

Σχόλια