Η ΕΛΞΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

"Υπάρχουν χειρότερα εγκλήματα από το να καις βιβλία. Ένα από αυτά είναι να μην τα διαβάζεις" (Ray Bradbury)


Σχόλια