Η κυριαρχία της αγοράς και η ευθύνη της θεολογίας

Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου του 2012 στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώθηκε δημόσια συζήτηση με θέμα:

Η κυριαρχία της αγοράς στο δημόσιο χώρο και η ευθύνη της θεολογίας

και ομιλητές τους:

Βασίλη Καραποστόλη, Καθηγητή Πολιτισμού και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Απόστολο Νικολαῒδη, Καθηγητή Κοινωνιολογίας της Θρησκείας και Κοινωνικής
Ηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Νίκο Ξυδάκη, Δημοσιογράφο εφημερίδας «Καθημερινή»
Δημήτρη Μόσχο, Επίκουρο Καθηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Την συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής

Σχόλια